team2Go

+31 (0)85 00 26 027

 

info@Focus2Go.com

Focus2Go Management, AnitavanOs, LuucdeHaas

zijn handelsnamen van DHSbeheer BV

Jupiterhof 12

NL - 3951 EA Maarn

Kamer van Koophandel 30194719         

BTW: NL813078519B01

©Focus2Go sinds 2002

 

Het team Focus2Go 

In 2002 is Focus2Go Management, als onderdeel van DHSbeheer BV, opgericht door Luuc de Haas. Door de jaren heen is er een (inter)nationaal specialisten netwerk ontstaan m.b.t. bedrijfs- en managementondersteuning. De kernwaarden kwaliteitszorg, integriteit en professionele onafhankelijkheid staan borg voor een goede samenwerking. 


De ervaringen van Focus2Go zijn opgedaan in ICT, transport, rail auditing, retail, horeca, FMCG, milieu, biodegradatie, sport en diverse productiebedrijven. Luuc maakt optimaal gebruik van de gecombineerde kennis van medewerkers, ook van degene die niet vooraan staan of zich zelden laten horen.


Hij voelt zich in een internationale omgeving snel thuis. Het taalgebied omvat Duits, Engels, Frans, enig Italiaans en Nederlands. En als een plan van aanpak niet op 1 A4tje past dan klopt er iets niet volgens Luuc.  


Anita van Os heeft ervaring en achtergrond met project management om deze op interim basis uit te voeren.

Anita heeft in die hoedanigheid als projectleider sportstimulering & opleiding jeugd bij de KNHS een belangrijke bijdrage geleverd aan de opleiding van ruiters alsmede  opleiding voor juryleden.

Daarnaast heeft zij samen met Renée samengewerkt en heeft derhalve enige kennis van Squit iBis en SquitXo.


Tevens kan Anita uw gastvrouw zijn of omroepster voor evenementen. Gesproken en geschreven talen zijn, naast het Nederlands,  Duits, Engels en Frans.

Bekijk ook even haar website.

 

Renée de Haas is project manager duurzaamheid en milieu bij Focus2Go. Renée begeleidt (interim) organisatie project werkzaamheden m.b.t. bodemonderzoeks-rapporten in het bodeminformatiesysteem Squit iBis en heeft ervaring bij verschillende omgevingsdiensten als ODRU en RUD. Zij heeft kennis van SquitXo en actualisatieprojecten.Ga naar Linkedin

Focus2Go Management, AnitavanOs, LuucdeHaas

are tradingnames of DHSbeheer BV

Jupiterhof 12

NL - 3951 EA Maarn

Chamber of Commerce 30194719         

VAT: NL813078519B01

©Focus2Go sinds 2002

 

About us

In 2002, Focus2Go Management, as part of DHSbeheer BV, was founded by Luuc de Haas. Over the years, a(n) (inter)national network of specialists has been created in the field of business solutions. The core values quality assurance, integrity and professional independence are a guarantee for good collaboration.


Business experience was gained in ICT, transport, rail auditing, retail, hospitality, FMCG, biodegradation and various production companies. Luuc is a fan of the agility management style and makes optimal use of the combined knowledge of your employees, even of those who rarely make themselves heard or are not at the forefront.


He quickly feels at home in an international environment. His language skills include German, English, French, some Italian and Dutch. And if a plan of action does not fit on one A4 page, Luuc believes that there is something wrong.


Like a spider in the web, Anita van Os has the experience and right background to carry out the corresponding work or project management tasks on an interim basis on your behalf. Anita can also be your hostess or announcer at events. Spoken and written languages include, besides Dutch, German, English and French.

Ga naar Linkedin

Focus2Go Management, AnitavanOs, LuucdeHaas

sind Firmennamen von DHSbeheer BV

Jupiterhof 12

NL - 3951 EA Maarn

Handelskammer 30194719         

MwSt: NL813078519B01

©Focus2Go sinds 2002

 

Über uns

Im Jahr 2002 wurde Focus2Go Management als Teil der DHSbeheer BV von Luuc de Haas gegründet. Im Laufe der Jahre haben wir ein Netzwerk von (inter)nationalen Spezialisten im Bereich der Business Solutions aufgebaut. Die Grundwerte Qualitätssicherung, Integrität und fachliche Unabhängigkeit garantieren eine gute Zusammenarbeit.

 

Es wurden Unternehmenserfahrungen gesammelt in den Bereichen IT/ICT, Transport, Bahnbetriebsprüfung, Einzelhandel, Gastgewerbe, FMCG, biologische Abbaubarkeit, und in diversen Produktionsbetrieben. Luuc nutzt das kombinierte Wissen Ihrer Mitarbeiter optimal - auch derer, die nicht an vorderster Front stehen oder sich nur selten Gehör verschaffen.


In einem internationalen Umfeld fühlt er sich schnell zu Hause. Seine Sprachkenntnisse umfassen Deutsch, Englisch, Französisch, etwas Italienisch und Niederländisch. Und wenn ein Aktionsplan nicht auf ein Blatt Papier passt, stimmt laut Luuc etwas nicht. 

 

Mit all Ihren vernetzten Kenntnissen im Sekretariatswesen und Projekt Mangement verfügt Anita van Os über die nötige Erfahrung und den richtigen Hintergrund, für Sie die entsprechenden Arbeitsprozesse interimistisch durchzuführen. Anita kann ebenso Ihre Gastgeberin oder Sprecherin für Events sein. Ihre Sprachkenntnisse umfassen neben Niederländisch auch Deutsch, Englisch und Französisch, in Wort und Schrift

Ga naar Linkedin

Focus2Go Management, AnitavanOs, LuucdeHaas

are tradingnames of DHSbeheer BV

Jupiterhof 12

NL - 3951 EA Maarn

Chamber of Commerce 30194719         

VAT: NL813078519B01

©Focus2Go sinds 2002

 

Ga naar Linkedin